Begränsad tillgång till riksdagens webbplats

Just nu kan det vara svårt att nå tjänsterna på riksdagens webbplats, riksdagen.se. Vi arbetar för att lösa problemet.

Vid frågor om riksdagen, kontakta riksdagsinformation, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se.

Sociala medier

Följ Sveriges riksdag på X för att få uppdateringar om riksdagens arbete.

Limited access to the Riksdag website

You may currently be experiencing difficulties accessing the services on the Riksdag website. We are working to resolve the problem.

If you have any questions about the Riksdag, you are welcome to contact the Riksdag Information Service, e-mail: riksdagsinformation@riksdagen.se.

Social media

Follow Sveriges riksdag on X to receive updates on the work of the Riksdag.